1

خرید پستی میناکاری با قیمت مناسب | تکسبد

صنایع دستی جزو میراث یک کشور به حساب میرود و می توان یکی از قدیمی ترین میراث ایران را به مینا کاری لحاظ کرد که با 5000 سال قدیمی ترین هنر و اثر دستی میباشد. این هنر زیبا در شهر های بسیاری در ایران ساخته و تولید می شوند که در این بین اصفهان مهد این هنر به شمار می رود. نصف جهان با داشتن استادان چیره دست خود در این حوزه بهترین و ظریف ترین مینا کاری ها را ساخته و به پرداخت آن می پردازند. یکی از پر فروش ترین این محصولات بضقاب ها و شیرینی خوری های مینا کاری شده است.

ادامه مطلب...
1