1

انواع میناکاری اصفهان

میناکاری را می توان یکی از زیباترین هنر هایی دانست که با 5000 سال قدمت در سالیان سال در خدم و در بازار های سنتی شهر شما بوده است. اما باید به ظریف ترین و با کیفیت ترین محصولات میناکاری نیز اشاره ای کرد. این محصولات در کارگاه هایی تولید می شود که در شهر بزرک اصفهان می باشد و در این شهر بزرگ تولید می شود. مهد تمدن بهترین و زیباترین میناکاری اصفهان می باشد.

ادامه مطلب...
1